Zprávy o povodni Povodí Vltavy

Po proběhlé povodni je státních podnikem Povodí Vltavy zpracovávána zpráva v souladu s právními předpisy. Tato zpráva obsahuje zhodnocení meteorologické, hydrologické a provozní situace a další informace nezbytné k vyhodnocení povodňové události. Kliknutím na odkaz získáte zprávu ve formátu pdf.

 

Povodňové zprávy za rok 2023

Zpráva o lokálních povodních 2023

Zpráva o povodni v 12/2023 a 1/2024

 

Povodňové zprávy za rok 2022

Zpráva o lokálních povodních 2022

 

Povodňové zprávy za rok 2021

Zpráva o lokálních povodních 2021

Zpráva o povodni v 5/2021

 

Povodňové zprávy za rok 2020

Lokální povodně v 5-8/2020

 

Povodňové zprávy za rok 2014

Zpráva o povodni v 5/2014

 

Povodňové zprávy za rok 2013

Zpráva o povodni v 6/2013 - zpráva o povodni správce povodí

Zpráva o povodni v 6/2013 - zpráva o povodni správce vodních toků

Zpráva o povodni v 12/2012 a 1/2013

 

Povodňové zprávy za rok 2012

Zpráva o povodni v 12/2012 a 1/2013

Zpráva o povodni v 6-7/2012

Zvláštní povodeň v 6/2012 – Dolní Kladiny

Zpráva o povodni v 5/2012

 

Povodňové zprávy za rok 2011

Zpráva o povodni v 7/2011

Zpráva o povodni v 1/2011

 

Povodňové zprávy za rok 2010

Zpráva o povodni v 8/2010

Zpráva o povodni v 6/2010

Zpráva o povodni v 5/2010

 

Povodňové zprávy za rok 2009

Zpráva o povodni v 6-7/2009

 

Povodňové zprávy za rok 2008

Zpráva o povodni v 3/2008

 

Povodňové zprávy za rok 2007

Zpráva o povodni v 12/2007

Zpráva o povodni v 9/2007

 

Povodňové zprávy za rok 2006

Zpráva o povodni v 8/2006

Zpráva o povodni v 6-7/2006

Zpráva o povodni v 5-6/2006

Zpráva o povodni v 3-4/2006

 

Povodňové zprávy za rok 2005

Zpráva o povodni v 9/2005

Zpráva o povodni v 8/2005

Zpráva o povodni v 3/2005

Zpráva o povodni v 2/2005

 

Povodňové zprávy za rok 2003

 

Povodňové zprávy za rok 2002