Vltavská vodní cesta

Zdymadlo Miřejovice

tok: Vltava, říční km: 18,0

Jez v Miřejovicích byl postaven v letech 1900-1903 na Vltavě v říčním km 18,0. V letech 1928-1930 byl společně s výstavbou elektrárny zmodernizován a v této podobě slouží do současnosti.

Účelem zdymadla je:

  • vzdouvat vodu pro získání dostatečných plavebních hloubek ve zdrži
  • pro vodní elektrárnu v Miřejovicích
  • pro odběry vody

Dále lze jezovou zdrž využívat pro individuální rekreaci, sportovní rybolov a plavbu.

Hlavními součástmi zdymadla jsou vodní elektrárna, dvě plavební komory,vlastní jez a vorová propust na pravém břehu.

Jez je přímý s pěti pohyblivými hradícími konstrukcemi. Vorová propust u pravého břehu je využívána pro sportovní účely jako slalomová dráha. Mezi náhonem na elektrárnu a vlastním jezem jsou umístěny dvě plavební komory. Jejich uspořádání je za sebou.

Plavební komora malá: délka 73 m, šířka 11 m 
Plavební komora velká: délka 133,4 m, šířka 20 m
Spád jezu: 3,45 m 
Délka vzdutí jezu: 9,62 km