Plán oblasti povodí Horní Vltavy

Schválený Plán oblasti povodí Horní Vltavy naleznete zde.

Plán oblasti povodí Horní Vltavy byl pořízen státním podnikem Povodí Vltavy ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Informace o procesu pořizování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy naleznete ve schránce Historie pořizování plánů oblastí povodí. V následující schránce je zveřejněn v úplné verzi Schválený Plán oblasti povodí Horní Vltavy.

Vymezení oblasti povodí Horní Vltavy vůči správním obvodům ORP, včetně vymezení podílu této plochy v oblasti povodí Horní Vltavy naleznete zde.

Oblast povodí Horní Vltavy se rozkládá na území čtyř krajů, z toho nejvíce 83,83% leží v Jihočeském kraji, 10,31% v Plzeňském kraji, 2,99% ve Středočeském kraji a 2,87% v kraji Vysočina a dále zasahuje do správních obvodů celkem 29 obcí s rozšířenou působností (ORP).

 

Vazba na územně správní členění

Oblast povodí Horní Vltavy ve vazbě na územně správní členění