Plán oblasti povodí Berounky

Schválený Plán oblasti povodí Berounky naleznete zde.

Plán oblasti povodí Berounky byl pořízen státním podnikem Povodí Vltavy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Informace o procesu pořizování Plánu oblasti povodí Berounky naleznete ve schránce Historie pořizování plánů oblastí povodí. V následující schránce je zveřejněn v úplné verzi Schválený Plán oblasti povodí Berounky.

Vymezení oblasti povodí Berounky vůči správním obvodům ORP, včetně vymezení podílu této plochy v oblasti povodí Berounky naleznete zde.

Oblast povodí Berounky se rozkládá na území pěti krajů, z toho nejvíce 69,10% leží v Plzeňském kraji, 23,37% ve Středočeském kraji, 7,26% v Karlovarském kraji, 0,269% na území hlavního města Prahy a nepatrná část 0,01% v Ústeckém kraji a dále zasahuje do správních obvodů celkem 30 obcí s rozšířenou působností (ORP).

 

Vazba na územně správní členění

  Oblast povodí Berounky ve vazbě na územně správní členění