Aktuality

Oznámení provozovatele Kempu RadavaObnovení provozu Kempu Radava od 24.5.2021

Od května zahájí Povodí Vltavy převážení plavidel  přes vodní díla Slapy a OrlíkStátní podnik Povodí Vltavy, oznamuje zahájení plavební sezóny na vodních dílech Slapy a Orlík od počátku května 2021.

Oznámení o pohybu hladiny na OrlíkuOznamujeme předpokládaný pohyb hladiny na vodní nádrži Orlík v roce 2021.

Oznámení o zveřejnění návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizikOznámení o zveřejnění návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti

Výzva vlastníkůmpředmětů nacházejících se na pozemku č. 3065, k. ú. Braník

Informace k aktuálnímu pohybu hladiny v nádrži OrlíkPohyb hladiny na Orlíku

Rozhovor ČT s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem KubalouRozhovor ČT s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou

Povodí Vltavy, státní podnik členem OVZ.Povodí Vltavy, státní podnik, byl přijat za člena v Platformě odpovědného veřejného zadávání.

Hladina na VD Slapy se zvýšíZvýšení hladiny v nádrži VD Slapy ve dnech 26. až 28. 9. 2020

Nádrž Kamýk - snížení hladiny neproběhneByla zrušena mimořádná manipulace