Jakost vody v nádržích

„Sledování jakosti vody na vybraných nádržích z pohledu trofie" se na základě dohody mezi MZe ČR a státními podniky Povodí provozuje ve vegetačním období, tj. od dubna do října běžného roku.

Aktuální stav jakosti vody v nádržích je možné nalézt na mapě, jejíž ovládání je popsáno níže:

  • pozastavení kurzoru na značce zvolené nádrže ukáže poslední měřenou hodnotu o průhlednosti vody v nádrži
  • kliknutí na značku zvolené nádrže ukáže schéma nádrže na mapce nebo jen grafickou značku a po kliknutí na modrý čtverec u hráze nádrže se zobrazí v grafech průběh sledování teploty vody v nádrži, průhlednost a hodnoty ze sledování množství chlorofylu