Vodohospodářské řešení VD Švihov na Želivce

Na základě zadání Povodí Vltavy, státní podnik bylo zpracováno v roce 2020 Vodohospodářské řešení zásobní funkce vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Studie byla zpracována fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem bylo přešetřit zabezpečenost odběrů povrchové vody z tohoto strategického zdroje po proběhlém málovodném období a také zabezpečenost odběrů vody za použití průměrného scénáře klimatické změny pro období 2041-2060 a 2061-2080.

VH řešení zásobní funkce je zpracováno s využitím aktuálních hydrologických dat za posledních 40 let provozu. Tento postup zohledňuje aktuální hydrologické podmínky a podmínky nejbližší budoucnosti. Pro dosažení větší spolehlivosti výsledků je dále využito pravděpodobnostní řešení v souboru syntetických průtokových řad o délce 1000 let.

Tento materiál je základním podkladem pro zajištění zásobování pitnou vodou z vodárenské nádrže Švihov na Želivce a pro zpracování koncepčních materiálů ve střednědobé i vzdálenější budoucnosti.

odkaz PDF ke stažení