Veřejné zakázky

PROFIL ZADAVATELE (EZAK):

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

 

PROFIL ZADAVATELE (NEN):

https://nen.nipez.cz/profil/PVL

 

Povodí Vltavy, státní podnik, byl přijat za člena v Platformě odpovědného veřejného zadávání v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Toto členství je dalším krokem státního podniku Povodí Vltavy v jeho důsledném přístupu odpovědného zadavatele veřejných zakázek.

Podrobné informace o projektu lze nalézt na adrese https://sovz.cz.

SOVZ

 

Zvláštní podmínky k smluvním podmínkám FIDIC naleznete na uvedených odkazech

Zvláštní podmínky k smluvním podmínkám FIDIC k Zelené knize

Zvláštní podmínky k smluvním podmínkám FIDIC k Červené knize

Zvláštní podmínky k smluvním podmínkám FIDIC k Žluté knize