Informace pro zákazníky

Portfolio činností vodohospodářských laboratoří

Laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik poskytují širokou nabídku laboratorních služeb zahrnující akreditiované vzorkování povrchových, pitných a odpadních vod, základní rozbory všech typů vod, kalů a výluhů. Zajišťují také vzorkování a rozbory sedimentů dle příslušné legislativy. Spektrum analýz pokrývá všechny ukazatele základního chemického rozboru, stanovení kovů a speciálních analýz organických látek, např. PCB, PAU, OCP, dusíkatých pesticidů, léčiv a další. Laboratoře provádějí radiochemické rozbory vod. Součástí portfolia činností jsou také mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, včetně akreditovaného rozboru vzorků.

Podrobný přehled všech laboratorních činností naleznete zde.

 

Pokyny k odběru vzorků pitné vody

Nezbytnou podmínkou pro dosažení správných výsledků rozboru pitné vody je provedení správného odběru vzorku. Jak správně odebrat vzorek pitné vody naleznete zde.