Vodní cesta

Vodní cesty se dělí dle zákona č. 114/1995 Sb. (o vnitrozemské plavbě)  ze dne 25.května 1995, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. Vodní cesty dopravně významné

a) Vodní cesty využívané:

  • vodní tok Labe od říčního km 973,5 (Kunětice) po říční km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč)
  • vodní tok Labe od říčního km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením
  • vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně vyústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín - tj. dolní VLTAVA
  • vodní tok Vltavy od říčního km 241,4 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice), včetně výústní části vodního toku Malše po říční km 1,6, jen pro plavidla o nosnosti do 300 tun - tj. střední VLTAVA

b) Vodní cesty využitelné

  • vodní tok Labe od říčního km 987,8 (Opatovice) po říční km 973,5 (Kunětice)
  • vodní tok Labe od říčního km 951,2 (nadjezí zdymadla Přelouč) po říční km 949,1 (2,080 km od osy jezu Přelouč)
  • vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín

2. Vodní cesty účelové

  • Seznam vodních cest účelových stanoví prováděcí předpis, tj. vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. ze dne 14.září 1995

 

Pravidla plavebního provozu upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. ze dne 14.dubna 2015.

Plavba může být omezena překročením limitních vodních stavů, resp. průtoků (§5 vyhlášky č. 67/2015 Sb.), nebo technickými omezeními na vodní cestě, případně plavebních komorách.

Jako plavební úřad působí Státní plavební správa, která plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a bezpečný a plynulý provoz.

Internetová adresa: plavebniurad.cz

 

 

Zde se můžete podívat, jaká je aktuální situace v plavebních komorách na Vltavské vodní cestě v úseku Kořensko – České Budějovice pomocí odkazů na webové kamery: 

Kořensko:

http://webcam01:picture01@88.102.225.28:8080/Streaming/channels/1/picture

 

Hněvkovice - jez:

http://webcam01:picture01@88.100.19.160:8080/Streaming/channels/1/picture

 

Hněvkovice - přehrada:

http://webcam01:picture01@88.102.9.100:8080/Streaming/channels/1/picture

 

Hluboká nad Vltavou:

http://webcam01:picture01@90.178.205.69:8080/Streaming/channels/1/picture

 

České Vrbné:

http://webcam:webcam@85.71.205.4:8080/image.jpg