Analýza PBPO v povodí Nežárky

Na základě závazné části Plánu hlavních povodí České republiky a pro podporu realizace programů opatření Plánu oblasti povodí Horní Vltavy zadal státní podnik Povodí Vltavy zpracování „Podkladové analýzy vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Nežárky“. Na zpracování této podkladové analýzy byla poskytnuta podpora jednak z finančních prostředků Operačního programu Životního prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. (oblast podpory 1.3., podoblast podpory 1.3.1.), jednak z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Podkladová analýza byla zpracována v období prosinec 2009 až březen 2011. Výsledky Podkladové analýzy vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Nežárky naleznete  zde.