Vodní cesta

Plavba na nádržích

Plavba na nádržích a vodních tocích je upravena v § 7 zákona 54/2001 Sb. (vodní zákon) a hlavní zásady jsou stanoveny vyhláškou č. 46/2015 Sb. (o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě) ze dne 12.března 2015.
 
Podmínky pro plavbu na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky stanovuje Informace Státní plavební správy č.15/2015 (o plavebně provozních podmínkách účelových vodních cest na přehradních nádržích Lipno a Hracholusky) ze dne 19.května 2015.
 
Vymezení části vodní plochy, spolu s úpravou plavebního provozu, pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností na nádržích v povodí Vltavy je uvedeno v platných opatřeních obecné povahy Státní plavební správy.
 
pro nádrž Slapy:
 
pro nádrž Orlík:
 
pro nádž Vrané nad Vltavou
 
pro nádrž Hněvkovice
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 46/2015 Sb.
Vodní nádrže a vodní toky na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

- výběr vodních nádrží a úseků vodních toků v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik

Tabulka č. 1 - Vodní nádrže
č. číslo hydrologického pořadí název vodní nádrže vodní tok okres
:        
23 1-06-01-121 Lipno II. Vltava Český Krumlov
24 1-07-03-020 Ježkov Žirovnice Pelhřimov
25 1-07-03-035 Zhejral Studený potok Jihlava
26 1-07-04-075 Jordán Košinský potok Tábor
27 1-08-05-099 Chotobuš Kotenčický potok Příbram
28 1-09-01-001 Pilská Sázava Žďár n/Sázavou
29 1-09-01-004 Strž Stržský p. Žďár n/Sázavou
30 1-09-02-033 Sedlice Želivka Pelhřimov
31 1-09-02-035 Vřesník Želivka Pelhřimov
32 1-09-02-068 Trnávka Trnava Pelhřimov
33 1-09-02-108 Němčice Sedlický potok Benešov
34 1-10-02-108 Č. Údolí Radbuza Plzeň-město
35 1-11-01-036 Klabava Klabava Rokycany
36 1-11-04-014 Jince Ohrazenický p. Příbram
37 1-11-04-026 Záskalská Červený potok Beroun
38 1-11-04-026 Dráteník Červený potok Beroun
39 1-11-04-054 Suchomasty Suchomastský potok Beroun
:        
60 1-06-02-039 Husinec Blanice Prachatice
61 1-07-02-016 Cep zatop. těžební jáma Jindřichův Hradec
62 1-07-02-075 až 077 Vlkov zatop. těžební jáma Tábor
:        

Tabulka č. 2 - Úseky vodních toků
Poř. č. toku Název toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního toku Číslo hydrolog. pořadí ukončujícího profilu toku Ukončující profil toku – název lokality
:      
56 Malše 1-06-02-035 VN Římov
57 Blanice 1-08-03-025 VN Husinec
58 Vltava 1-06-01-063 VN Lipno I
59 Lužnice 1-07-03-078 v CHKO Třeboňsko
60 Otava 1-08-03-099 Václavský jez v Písku
61 Sázava 1-09-03-181 Pikovice

 

Příloha č. 2 – k vyhlášce č. 46/2015 Sb.

Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb. 
- výběr povrchových vod v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik 

č. hydrologické číslo povodí název vodní nádrže vodní tok okres
:        
6   rybník Svět Spolský potok Třeboň
7 1-06-01-115 Lipno I Vltava Český Krumlov
8 1-10-01-174 Hracholusky Mže Plzeň sever, Tachov
9   Vltava ř.km 241,40 - 239,60 Vltava České Budějovice
10   Malše ř.km 1,757 - 0,00 Malše České Budějovice