Jaké podklady mají být přílohou žádosti o stanovisko správce povodí?

Pro posouzení žádosti je nezbytné, aby přílohou žádosti byl/a/y vždy:

  • dokumentace, popis záměru, obsahující údaje o umístění záměru, případně jiné údaje a dokumenty vyplývající z charakteru žádosti (v písemné nebo digitální podobě);
  • přehledná i podrobná situace umístění záměru (případně orientační určení polohy záměru, např. souřadnice X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK);
  • informace, zda jde o nový záměr či jeho změnu;
  • kopie stávajících rozhodnutí, aj.;
  • doručovací adresa, kontaktní údaje na žadatele, např. telefonní číslo nebo e-mail (pro případný požadavek na doplnění žádosti).