Ohlašování údajů pro vodní bilanci

Směrná čísla roční potřeby vody: soubor PDF ke stažení

 

Povinnost ohlašování údajů pro vodní bilanci je dána ustanovením § 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ohlašované údaje jsou součástí evidence odběrů povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních a důlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, která je vedena správci povodí v rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle ustanovení § 21 odst. 2 písm. c) bod 4 vodního zákona.

Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišťování podkladů pro výkon veřejné správy podle vodního zákona, plánování v oblasti vod (hlava IV vodního zákona) a poskytování informací veřejnosti.

Subjekty povinné plnit tzv. „ohlašovací povinnost“ na základě ustanovení § 10 a § 22 odst. 2 vodního zákona ohlašují údaje elektronickou formou v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen "ISPOP").

Ohlašovací povinnost se vztahuje zejména na (§ 22 odst. 2 vodního zákona):

 • odběry podzemních a povrchových vod, jejichž povolená množství přesahují 1 000 m3/rok nebo 100 m3/měs.,
  • Odběr podzemní vody – formulář F_VOD_ODBER_PODZ
  • Odběr povrchové vody – formulář F_VOD_ODBER_POVR
 • vypouštění vod, jejichž povolená množství přesahují 6 000 m3/rok či 500 m3/měs.,
  • Vypouštěné vody do vod povrchových – formulář F_VOD_VYPOUSTENI
  • Vypouštěné vody do vod podzemních – formulář F_VOD_VYPOUSTENI
 • akumulace nebo vzdouvání povrchové vody přesahuje-li povolený objem 1 000 000 m3 vzduté příp. akumulované vody.
  • Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody – formulář F_VOD_AKU.

 

Řádný termín podání hlášení pro vodní bilanci za rok 2023 je do 31. ledna 2024,

za další roky vždy do 31. ledna následujícího roku.

Podmínkou pro ohlášení prostřednictvím ISPOP a současně získání přístupových údajů do tohoto systému je registrace subjektu i uživatele v systému Centrální registr životního prostředí (dále jen „CRŽP“). Tuto registraci provede každý subjekt sám a váže se k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti. Jedna registrace subjektu tak umožňuje ohlašovat všechny agendy, které má povinný subjekt ohlašovat, a to pro všechny jeho provozovny.

Veškeré podrobnosti, pokyny a návody pro registraci subjektu i uživatele naleznete na portálu CRŽP:

www.crzp.cz,

veškeré podrobnosti, pokyny a návody pro podání hlášení naleznete na portálu ISPOP:

www.ispop.cz

v obou případech pod nabídkou Nápověda (Často kladené dotazy, Manuály a návody) a pod nabídkou Technické požadavky (Požadavky na PC).

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte pouze na technickou podporu, která je pro výše uvedené portály shodná, a to:

 • zasláním dotazu ze stránek ISPOP či CRŽP pomocí červeného tlačítka "Zaslat dotaz",
 • zasláním dotazu přes environmentální helpdesk (EnviHELP) – https://helpdesk.cenia.cz,
 • položením dotazu na telefonním čísle 490 522 550,
  provozní doba telefonické podpory je každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin.

 


 

Pro ohlašování údajů o nakládání s vodami v ISPOP je nezbytné přidělení identifikačního čísla, pod kterým je užívání vody správcem povodí evidováno. Pokud nemáte dosud přidělené toto identifikační číslo, kontaktujte příslušného správce povodí podle katastrálního území místa užívání vody (nemusí být shodné se sídlem povinného subjektu).

Na Povodí Vltavy, státní podnik, se ověřováním výše uvedených hlášení pro danou agendu zabývají:

Odběry

podzemních vod

RNDr. Zuzana Keprtová

Ing. Anežka Žižková

221 401 942

221 401 944

zuzana.keprtova@pvl.cz

anezka.zizkova@pvl.cz

Odběry

povrchových vod

Ing. Ivo Brejcha

Ing. Magdalena Nesládková

221 401 932

221 401 962

ivo.brejcha@pvl.cz

magdalena.nesladkova@pvl.cz

Vypouštění vod

Ing. Magdalena Tlapáková

Ing. Bohumila Pětrošová

221 401 940

221 401 943

magdalena.tlapakova@pvl.cz

bohumila.petrosova@pvl.cz

Akumulace vody ve vodních nádržích

Ing. Ivo Brejcha

Ing. Magdalena Nesládková

221 401 932

221 401 962

ivo.brejcha@pvl.cz

magdalena.nesladkova@pvl.cz

 

Kontaktní adresa: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov