Operační program Životní prostředí

DVT, levobřežní přítok vodního toku Borová, IDVT 12000636 , ř.km 0,000 - 0,394, IDVT 12000636 – rekonstrukce