Norské fondy Ålesund

Ålesund – Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“
„Supported by Norway through the Norway Grants.“

Více informací zde:

Projekt z norských fondů Ålesund