Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny umístěné na provozních objektech státního podniku Povodí Vltavy:

FVE Povodí Vltavy - Orlík
Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu 27,16 kWp sestávající z 97 ks polykristalických panelů Amerisolar 280Wp a hybridního 3-fázového měniče Huawei 33kW. Panely i měnič jsou instalovány na střeše provozní budovy na nosné hliníkové konstrukci, která je zatížena betonovými deskami.

plakát Orlík

 

FVE Povodí Vltavy - Sázava
Fotovoltaická elektrárna se skládá z 54 ks panelů Canadian Solar CS6K-285P a tedy o celkovém instalovaném výkonu 15,39 kWp uložených na systémové konstrukci Rebusol se zátěží z kačírku na ploché střeše provozního objektu v Sázavě. V instalaci jsou použity 3 ks solárních měničů GOODWE GW5048-EM, které umožnují práci v hybridním režimu a jsou propojeny s 3 ks akumulátorů PYLONTECH o celkové kapacitě 10,8 kWh.

plakát Sázava

 

FVE Povodí Vltavy - Slapy
Fotovoltaická elektrárna bude tvořena ze 45 ks solárních panelů o špičkovém výkonu 270 kWp, bude umístěna na ploché střeše objektu dílny přiléhající k administrativní budově. Panely budou umístěny na konstrukci, tak aby zůstala zachována orientace, navržený sklon panelů je 35 stupňů. Pro zachycení případných denních přebytků v letním období a jejich využití v odpoledních a večerních hodinách je navržena bateriová akumulace o kapacitě 9,8 kWh.

plakát Slapy

 

Cílem výše uvedených projektů je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie.

Instalace jsou podpořeny finančním příspěvkem z Evropské unie.

fotogalerie