Kontakty

Povodí Vltavy, státní podnik
generální ředitelství

Adresa: Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5 - Smíchov
tel:  221 401 111
fax: 257 322 739
email: podatelna@pvl.cz
           fakturace@pvl.cz
           pvl@pvl.cz

mapa

 

Hlášení mimořádných událostí
Centrální vodohospodářský dispečink

tel:  257 329 425, 724 067 719
fax: 257 326 310
e-mail: dispecink@pvl.cz

 

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava

Adresa: Litvínovická 5, 370 01  České Budějovice
tel:  387 683 103
fax: 387 203 620
email pro faktury: fakturace.zhv@pvl.cz

mapa

 

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka

Adresa: Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň
tel:  377 307 111
fax: 377 237 361
email pro faktury: fakturace.zbe@pvl.cz

mapa

 

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava

Adresa: Grafická 36, 150 21  Praha 5
tel:  257 099 111
fax: 257 313 522
email pro faktury: fakturace.zdv@pvl.cz

mapa