Kontakty

Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik
generální ředitelství  závod Berounka   

adresa:

 

Holečkova 3178/8, Praha 5, 150 00

mapa

adresa:

 

Denisovo nábřeží 14, Plzeň, 301 00

mapa

telefon:

 

 

ústředna

podatelna

fax

221 401 111

221 401 910, 221 401 448

257 322 739

telefon:

 

 

ústředna

podatelna

fax

377 307 111

377 307 301

377 237 361

           
Povodí Vltavy, státní podnik Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava  závod Dolní Vltava 

adresa:

 

Litvínovická 5, České Budějovice, 370 01

mapa

adresa:

 

Grafická 36, Praha 5, 150 21

mapa

telefon:

 

 

ústředna

podatelna

fax

387 683 103

387 683 113

387 203 620

telefon:

 

 

ústředna

podatelna

fax

257 099 111

257 099 208

257 313 522

 

Výše uvedené kontakty podatelen jsou určeny pro osobní podání (v tištěné podobě), a to v pracovní dnech, v rámci provozní doby od 7:00 hod do 14:00 hod.

Mimo provozní dobu, v rozmezí 6:30 – 7:00 hod a 14:00 – 17:30 hod, lze osobní podání učinit po předchozí dohodě prostřednictvím pracovišť recepce na výše uvedených adresách.

 

Kontakty a informace pro elektronická podání
Pro elektronická podání lze využít následující způsoby:

 • datová schránka gg4t8hf
  maximální velikost datové zprávy: 20 MB
 • elektronická pošta
  maximální velikost e-mailové zprávy: 15 MB

  podatelna@pvl.cz (pro zasílání žádostí, podnětů, apod.)
  fakturace@pvl.cz (pro zasílání faktur s místem plnění v rámci podniku)
  fakturace.zhv@pvl.cz (pro zasílání faktur s místem plnění v rámci závodu Horní Vltava)
  fakturace.zdv@pvl.cz (pro zasílání faktur s místem plnění v rámci závodu Dolní Vltava)
  fakturace.zbe@pvl.cz (pro zasílání faktur s místem plnění v rámci závodu Berounka)
  pvl@pvl.cz (pro zasílání dalších a obecných dotazů, vč. dotazů na stav vyřízení žádostí)
 • technický nosič dat (CD, DVD, USB Flashdisk, USB externí disk)
  (dokumenty, které není možné doručit pomocí e-mailu ani prostřednictvím datové schránky, je možné doručit na technickém nosiči dat na výše uvedené kontaktní adresy podatelen)

Podmínky a informace pro elektronické podání:
Povodí Vltavy, státní podnik, přijímá dokumenty v digitální podobě pouze ve formátech uvedených ve vyhlášce č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované formáty

Za elektronické podání nelze považovat pouhé zaslání odkazu na stažení dokumentu z elektronických úložišť (např. www.uschovna.cz, apod.).

Pro komunikaci se státním podnikem Povodí Vltavy využívejte pouze výše uvedené kontakty. Na dotazy a připomínky zaslané prostřednictvím jiných portálů nebude z důvodů kybernetické bezpečnosti reagováno.

Elektronické podání musí obsahovat vždy pouze jeden hlavní dokument, případně doplněný přílohami, tzn. že do datové zprávy nemohou být vloženy dva a více hlavních dokumentů. Takové podání nebude evidováno a dále zpracováno.

V případě, že bude u datové zprávy zjištěn chybný datový formát nebo obsahuje škodlivý software nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebude podatelnou přijata ke zpracování. Zpráva bude z důvodů kybernetické bezpečnosti smazána (nebude nijak zpracovávána).