Prodej dříví

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit porost a o převodu vlastnického práva - vzor

Obchodní podmínky státního podniku Povodí Vltavy ke Smlouvám o prodeji NASTOJATO - vzor

 

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit porost a o převodu vlastnického práva s příjmem dříví - vzor

Obchodní podmínky státního podniku Povodí Vltavy ke Smlouvám o prodeji NASTOJATO a příjmem - vzor

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení č. 25/2024-640 – prodej vytěženého smrkového dříví v celkovém objemu 178 m3 b.k., v k.ú. Ratiboř u Žlutic

 fotografie

Minimální kupní cena: 280 000 Kč bez DPH
Datum zveřejnění nabídky: 20. 5. 2024
Termín podání nabídek: 12. 6. 2024, do 12:00 hodin
Dokumenty ke stažení: Oznámení o VŘ a jeho podmínkách
  Kupní smlouva
  Nabídka
  Prohlášení účastníka VŘ - fyzická osoba
  Prohlášení účastníka VŘ - právnická osoba a FO podnikající