Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

 

2.6.2. Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

DVT Dírenský potok, IDVT 10267378, ř.km 25,270 - 25,423, Deštná - oprava regulace

DVT Hradišťský potok, ř.km 0,100 - 2,080, Chotiměř - oprava břehových nátrží

DVT Chýnovský potok, IDVT 10239576, ř. km 11,173 – 11,350, Horní Hořice - oprava regulace

DVT Neuměřský potok, ř.km 1,7-1,8, Neuměř - oprava úpravy

DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 – 7,835 - úprava koryta

DVT Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta

DVT Smolivecký potok, IDVT 10100049, ř.km 31,560 - 31,640, Blatná - oprava regulace

DVT Mourový potok, ř. km 0,880 – 1,145, Zaječov - stabilizace koryta

DVT Rapačovský potok, IDVT 10245916, ř.km 2,550-3,090 Lhenice - stabilizace břehových nátrží

DVT Holenský potok, IDVT 10244712, ř.km 8,37-8,75 a IDVT 12002402 ř.km 2,5-2,7, Mnich u Kardašovy Řečice

- úprava koryt

DVT LBP potoka Jiher, IDVT 10246318, ř. km 0,420 – 0,640, Písek - zkapacitnění toku

DVT Babický potok, IDVT 10256154, ř.km 10,330-10,455 - oprava opevnění

DVT Bukovický potok, IDVT 10245538, ř.km 0,014-0,120 - oprava opevnění

DVT Kucínský potok, ř.km 1,33, Kucíny - oprava stupně

DVT Verušice, IDVT 10244180, ř. km 0,00-0,0925 - revitalizace zatrubněného úseku toku

MVN Luženice - odstranění sedimentu z nádrže

MVN Hostokryje - oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže

VN Přehrada Bavorov, Bavorovský potok, ř.km 3,79 - rekonstrukce nádrže

MVN Pančák - odstranění sedimentů

MVN Sedmpány - odstranění sedimentů