Měřící člun Joska

Měřící člun Joska je laminátový kajutový člun Quicksilver typ 650. Na měřenou lokalitu je dopravován na podvozku za terénním autem. POkud není vhodný sjezd do vody, je možnost spuštění autojeřábem.

Ultrazvuková měřící aparatura firmy Meridata ty MD500, pořizuje data v souřadnicích x, y, z, která jsou transformována do systému S-JTSK. Výstupy jsou v grafické podobě a v txt. na CD.

Možnosti nasazení jsou na přehrdních nádržích, rybnících a vodních tocích. Technologie umožňuje měření hloubky sedimentů, klasické měření hloubek i vyhledávání případných překážek. Minimální hloubka měření -1m, maximální hloubka měření -200m.

Naměřené datové výstupy a jejich formát umožňují využití pro zvýšení bezpečnosti a parametrů vodních cest, k projekčním pracím, matematickému modelování, případně pro zobrazování prezentaci dat o jakosti vody.