Projekt z norských fondů Ålesund

Alesund – Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.“
„Supported by Norway through the Norway Grants.“

NÁZEV PROJEKTU

Ålesund – Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod
Ålesund - Acquisition of laboratory analytical equipment for the analysis of micropollutants in water samples

Číslo výzvy: NF Call-3A - 3.3.1.1.
Výzva: Ålesund - Infrastruktura a analytické metody pro identifikaci nových znečišťujících látek ve vodním prostředí
Typ výzvy: Otevřená výzva
Registrační číslo 3223100002
Číslo spisu v ESS SZ SFZP 248717/2022
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023
Předpokládaný termín dokončení realizace projektu: 30. 4. 2024
Hlavní aktivita: NF 3.1 - Realizace projektů pro zlepšení monitoringu nových znečišťujících látek dle vodní rámcové směrnice

Související webové odkazy:

www.sfzp.cz/norskefondy

www.norskefondy.cz

www.eeagrants.org

 

Aktuální stav realizace projektu:

  • Duben 2023: Podpis kupní smlouvy (KS) č. PVL-696/2023/SML - Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod“ mezi Povodím Vltavy, státní podnik a HPST s.r.o.

 

 

Kontakty

 

Fotogalerie