Fotogalerie

Březen 2024

Den otevřených dveří v prostorách vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy v Plzni.

Fotogalerie

 

Leden 2024

Workshop v sídle státního podniku Povodí Vltavy v Praze.

Fotogalerie

 

Prosinec 2023

V rámci zajištění publicity projektu byl vydán nástěnný kalendář na rok 2024, který celý projekt představuje.

Kalendář Mikropolutanty v povrchových vodách

 

Listopad 2023

Dokončení instalace - sestava kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem a automatické předkoncentrační jednotky umožní stanovení požadovaných analytů v nízkých koncentracích a současně poskytne možnost provedení tzv. necíleného screeningu látek, které doposud mohly unikat pozornosti při využití rutinních analytických metod.

Fotogalerie

Vnitropodnikové setkání zainteresovaných zaměstnanců státního podniku Povodí Vltavy za účelem představení nového pracoviště ultrastopové kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem pracujícím ve vysokém rozlišení molekulových hmotností vybudované v prostorách vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Vltavy v Plzni.

Fotogalerie

 

Březen 2023

Vítězná nabídka VZ „Ålesund - Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod“ - laboratorní analytická technika pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod LC-MS-QTOF Agilent Technologies.

Vítězná nabídka

Plakát Ålesund - Pořízení laboratorní analytické techniky