Jakým způsobem lze zaslat žádost o stanovisko správce povodí?

Jakým způsobem lze zaslat žádost o stanovisko správce povodí nebo vyjádření správce vodního toku?

Žádosti mohou být státnímu podniku Povodí Vltavy doručovány:

    • poštou na adresu Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8,150 00  Praha 5 – Smíchov – odkud je dále distribuována příslušným organizačním jednotkám podniku
    • datovou schránkou gg4t8hf
    • e-mailem na adresu podatelna@pvl.cz