Vltavská vodní cesta

Vodní dílo Hořín

Plavební komory Hořín oddělují horní a dolní část plavebního kanálu Vraňany-Hořín-Labe.

Vlastní plavební zařízení Hořín tvoří dvě plavební komory umístěné vedle sebe. Plavební komory Hořín s průměrným překonávaným spáde 8,5 m jsou nejvyšším plavebním stupněm pod Prahou. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům plavebních komor byla v letech 1993-1994 jejich plata navýšena o 1 m. Téměř 90 let fungující technologické vybavení plavebních komor na principu ozubených kol bylo postupně vyměňováno a modernizováno. V současné době jsou ovládací mechanismy hydraulické, řízené počítačem. Části původních soustrojí je možné zhlédnout v expozici areálu plavebních komor Hořín.

Velká plavební komora : 137,5 * 20,0 m 
Malá plavební komora : 73,0 * 11,0 m 
Průměrný překonávaný spád : 8,5 m