Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže

Vyhodnocení veřejné diskuze ke studii  „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“

ve středu 29. června 2016 v podvečer se uskutečnilo v Roztokách u Křivoklátu setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly s občany na téma protipovodňové ochrany dolní Berounky. Tímto setkáním byla „de facto“ ukončena veřejná diskuze ke studii „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“, kterou v únoru letošního roku zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy.

Vlastní vyhodnocení diskuze ZDE (PDF)

 

Povodí Vltavy, státní podnik zveřejňuje studii „Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“, zpracovanou společnostní Sweco Hydroprojekt a.s. v listopadu 2015.

 0.   Titulní list

1   Zpráva Křivoklát

2.0  Výkresová část - titulní list

2.1  Přehledná situace

2.2  Celková situace retenční nádrže

2.3  Situace - Varianty umístění přehradních profilů

2.4  Situace - Skryje

2.5  Situace - Zvíkovec

2.6  Situace - Hlince

2.7  Situace - Konec zátopy

2.8  Vzorový řez hráze - Profil A

2.9  Vzorový řez hráze - Profil B

2.10 Vzorový řez hráze - Profil C

2.11 Vzorový řez hráze - Profil D

2.12 Vzorový řez sdruženým objektem

2.13 Vzorový řez hráze - Profil A (trans. Q100 na Q5)

3    Dokladová část

 

Stanoviska doručená po odevzdání studie

souhrn stanovisek

 

Prezentace PPO dolní Berounky (Praha, 25. 2. 2016)

prezentace