VD Lipno 2023 - 2026

Proběhlo další setkání ve věci připravovaného snížení hladiny na VD Lipno I.

27.11.2023 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy další setkání, kde představitelé podniku informovali zástupce obcí z okolí nádrže Lipno a orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci a o plánovaném budování nového přístavu pro služební plavidla, plavidla Státní plavební správy a Policie ČR. Toto setkání navázalo na jednání z března 2023 a byly zde sděleny nejnovější informace o připravovaném snížení hladiny vody v nádrži. Státní plavební správa informovala o průběhu plavební sezóny 2023.

Na tomto jednání byla představena prezentace, kterou si můžete stáhnout zde.

 

Informovali jsme obce a uživatele nádrže o připravovaném snížení hladiny na VD Lipno I.

16.3.2023 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy jednání, kde představitelé podniku podrobně informovali zástupce obcí z okolí nádrže Lipno a orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci a o plánovaném budování nového přístavu pro služební plavidla, plavidla Státní plavební správy a Policie ČR. Tato investiční akce si vyžádá snížení hladiny, které je nezbytné pro její úspěšnou realizaci. Také bylo ze strany Státní plavební správy představeno shrnutí plavební sezóny 2022 a sděleny další informace týkající se plavby.

Na tomto jednání byla představena prezentace, kterou si můžete stáhnout zde.