VD Lipno 2023 - 2026

Informovali jsme obce a uživatele nádrže o připravovaném snížení hladiny na VD Lipno I.

16.3.2023 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy jednání, kde představitelé podniku podrobně informovali zástupce obcí z okolí nádrže Lipno a orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci a o plánovaném budování nového přístavu pro služební plavidla, plavidla Státní plavební správy a Policie ČR. Tato investiční akce si vyžádá snížení hladiny, které je nezbytné pro její úspěšnou realizaci. Také bylo ze strany Státní plavební správy představeno shrnutí plavební sezóny 2022 a sděleny další informace týkající se plavby.

Na tomto jednání byla představena prezentace, kterou si můžete stáhnout zde.