Stav přípravy/realizace

STAV PŘÍPRAVY/REALIZACE

 • Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (VÚV T.G.M., 2012)
 • Studie proveditelnosti vodních nádrží v povodí Rakovnického potoka (VRV a.s., 2014)
 • Studie proveditelnosti VD Senomaty (Sweco Hydroprojekt a.s., 2016)
 • Studie proveditelnosti VD Šanov (Sweco Hydroprojekt a.s., 2016)
 • Studie „Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka“ (Sweco Hydroprojekt a.s.+VRV a.s., 2016)
 • Investiční záměr na VD Senomaty a VD Šanov (Sweco Hydroprojekt a.s. + VRV a.s., 2016)
 • Komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka (vodní díla Senomaty a Šanov) (Sweco Hydroprojekt a.s. + VRV a.s., 2017)
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby VD Šanov (Sweco Hydroprojekt a.s., 2018)
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby VD Senomaty (Sweco Hydroprojekt a.s., 2018)
 • Komplexní vodohospodářské řešení nových akumulačních nádrží v povodí Rakovnického potoka a Blšanky a dalších opatření na zmírnění vodního deficitu v oblasti (ČVUT 2018)
 • „Multikriteriální posouzení převodu vody z Ohře do vodního díla Kryry a převodu vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka“ (Sweco Hydroprojekt a.s. + VRV a.s., 2019)
 • Studie proveditelnosti technických opatření „Přírodě blízká opatření v povodí Rakovnického potoka a Kolešovického potoka“ (Sweco Hydroprojekt a.s., 2019)
 • Investiční záměr na přivaděč vody z povodí Ohře do povodí Rakovnického potoka (Sweco Hydroprojekt a.s., 12/2020)

Rámcový časový harmonogram:

2021 - 2023 Majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných k výstavbě vodních děl
2022 Získání územního rozhodnutí
2023 Získání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby
2024 - 2028 Realizace vodních děl
2029 Uvedení vodích děl do provozu