Certifikáty vodohospodářských laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik

Osvědčení o akreditaci, vydané Českým institutem pro akreditaci:

 

Vodohospodářská laboratoř Praha, zkušební laboratoř č. 1252.2

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Vodohospodářská laboratoř České Budějovice, zkušební laboratoř č. 1233

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Vodohospodářská laboratoř Plzeň, zkušební laboratoř č. 1252

Osvědčení o akreditaci

Příloha k osvědčení

 

Povolení SÚJB k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany, a to měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě podle § 100 odst. 2 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen zákon) a měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) zákona.

Rozhodnutí SÚJB