Vltavská vodní cesta

Vodní dílo Modřany

Vodní dílo Modřany leží na Vltavě hned pod soutokem s Berounkou. Pod ním se již Vltava vlévá do pražské kotliny. První záznamy o existenci jezu v těchto místech jsou téměř 400 let staré. Plavební zařízení, které zde bylo v roce 1729 zřízeno bylo jedno ze dvou nejstarších v celém Rakousku- Uhersku. Neodolalo však náporu ledových ker a bylo časem ponecháno svému osudu.

Stavba současného jezu Modřany byla zahájena v roce 1979 a veškeré práce byly ukončeny v roce 1988. Vodní dílo v dnešní podobě sestává ze tří hlavních částí. Pohyblivého klapkového jezu třech polích, vlakové plavební komory s přímým plněním pomocí poklopových vrat (systém Čábelka) překonávající spád 2,5 m a malé vodní elektrárny osazené třemi turbinami typu Kaplan, situované u levého břehu. Součástí vodního díla je na levém břehu také sportovní propust, která svou trasou „obchází“ objekt vodní elektrárny. Vodní dílo Modřany má nezpochybnitelný význam pro plavbu po Vltavě. V úseku mezi Prahou a Vraným nad Vltavou v tzv. modřanské úžině před jeho vybudováním mohly lodě plout pouze při příznivých vodních stavech. Plavební hloubka zde však často klesala až na 50 – 70 cm. Stavbou vodního díla Modřany byl tento problém definitivně odstraněn.