Obchodní údaje

Jméno

 Povodí Vltavy, státní podnik
 Sídlo  Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 IČO  70889953
 DIČ  CZ70889953

    Zápis v obchodním rejstříku  Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594