Krajské souhrny plánů dílčích povodí

Správci povodí připravili, po vzájemné dohodě, tzv. „krajské souhrny“, což jsou základní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody příslušných krajů. Tyto krajské souhrny obsahují informace shromážděné z jednotlivých plánů dílčích povodí, které se týkají správního území příslušného kraje. Povodí Vltavy, státní podnik je gestorem zpracování krajských souhrnů pro Hlavní město Prahu, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Středočeský kraj.

Krajský souhrn pro Hlavní město Prahu naleznete zde.

Krajský souhrn pro Jihočeský kraj naleznete zde.

Krajský souhrn pro Plzeňský kraj naleznete zde.

Krajský souhrn pro Středočeský kraj naleznete zde.

 

Krajské souhrny pro Karlovarský kraj a Ústecký kraj naleznete na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik.

Krajský souhrn Kraje Vysočina je pak k dispozici na webových stránkách Povodí Moravy, státní podnik.