Toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik je správcem významných vodních toků, určených drobných vodních v hydrologickém povodí Vltavy a v hraničních úsecích v hydrologickém povodí Dunaje.

Přehled spravovaných vodních toků lze zjistit v centrální evidenci vodních toků (CEVT) na vodohospodářském informačním portálu  http://www.voda.gov.cz/portal/cz/ v sekci Evidence ISVS, nebo přímým klikutím na obrázek.

 

CEVT