Vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, státní podnik - kontakty

VH  laboratoř  Praha

Na Hutmance 5a, 158 00 Praha 5 – Jinonice

tel.: 251 050 711 (702)

fax: 251 613 452

mapa     fotogalerie

vedoucí laboratoře:

Ing. Jan Válek

mobil: 724 065 381

email: jan.valek@pvl.cz

 

VH  laboratoř České Budějovice

E. Pittera 1, 370 01 České Budějovice

tel.: 385 102 459

fax: 386 360 188

mapa     fotogalerie

vedoucí laboratoře:

Ing. Jan Potužák

mobil: 724 308 205    

email: jan.potuzak@pvl.cz

 

VH  laboratoř  Plzeň

Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

tel.: 377 307 383 (384, 350)

mapa     fotogalerie

vedoucí laboratoře:

Ing. Václav Tajč

mobil: 602 620 991

email: vaclav.tajc@pvl.cz