Cell phone icoAktuality

30.10.2023 PK Smíchov mimo provoz

Oznamujeme, že od dnešního dne do 20. listopadu je zastaven provoz na plavební komoře Smíchov, a to...

14.09.2023 Výskyt žlutých skvrn

Dochází k výskytu žlutých skvrn na hladině vodních toků.

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            fakturace.zhv@pvl.cz
            fakturace.zdv@pvl.cz
            fakturace.zbe@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

VD Kamýk – mimořádná manipulace listopad 2023

AKTUALIZACE: Od 16. 11. 2023 bude po následující 4 dny VD Orlík bez odtoku. Dle aktuálních předpovědí očekáváme nárůst hladiny o více než 1 m. Hladina VD Slapy bude během těchto dní klesat. V příštím týdnu bude následovat snížení hladiny VD Orlík přibližně na dnešní hodnotu a zvýšení hladiny VD Slapy. Vývoj je možné sledovat na portálu PVL - Stavy a průtoky.

 

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že od pátku 17. 11. 2023 do pondělí 20. 11. 2023 proběhne v rámci mimořádné manipulace, schválené rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j. 092230/2023/KUSK ze dne 4. 8. 2023 (dále jen „rozhodnutí“), plánované snížení hladiny v nádrži vodního díla Kamýk na úroveň 280,30 m n.m. (tedy o 1,80 m pod úroveň minimální hladiny zásobního prostoru 282,10 m n.m.) za účelem rekonstrukce lávky v Solenicích a rekonstrukce ČS Solenice. V souladu s rozhodnutím dojde v rámci mimořádné manipulace ke snížení hladiny na úroveň 280,30 m n.m. také v termínu od pátku 24. 11. 2023 do pondělí 27. 11. 2023 a v termínu od úterý 9. 1. 2024 do středy 10. 1. 2024.

 

V souvislosti s tímto omezením žádá státní podnik Povodí Vltavy veřejnost a soukromé i veřejné subjekty s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Kamýk, aby s dostatečným předstihem zajistili svá zařízení a plavidla a přizpůsobili své aktivity s ohledem na mimořádné snížení hladiny.

 

(Publikováno 8.11.2023, aktualizováno 16. 11. 2023)

 

Informace k možnosti zimování plavidel v prostoru Radavy - nádrž Orlík

V zimní období 2023/2024 bude umožněno zimovat malá plavidla v prostoru kempu Radava. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

 

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže