Cell phone icoAktuality

14.09.2023 Výskyt žlutých skvrn

Dochází k výskytu žlutých skvrn na hladině vodních toků.

26.07.2023 Překážky ve vodním tok

Upozorňujeme vodáky na překážky na Vltavě od Vraňan po soutok s Labem.

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            fakturace.zhv@pvl.cz
            fakturace.zdv@pvl.cz
            fakturace.zbe@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace k pohybu hladiny nádrže Orlík – září 2023

Vzhledem k nepříznivé hydrologické situaci (sucho), déle trvajícím nízkým přítokům a na základě předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace, očekáváme, že ve čtvrtek 21. 9. 2023 dojde ve večerních hodinách k výraznému poklesu hladiny vody v nádrži VD Orlík pod limitní kótu 345,60 m n.m. pro proplavování přes plavební komoru Kořensko. Dále očekáváme další pozvolný pokles hladiny vody v nádrži Orlík.

 

Upozorňujeme, že posledním přepravním dnem přes plavební komoru Kořensko bude středa 20. 9. 2023. Provozní doba komory bude v tento den v souladu s Informací Státní plavební správy č. 8/2023, tj. od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 19:00 hod.

 

Přeprava plavidel na lodním výtahu Orlík je díky prodloužené dráze i nadále možná až na úroveň hladiny vody v nádrži 342,50 m n. m. 

 

(Publikováno 18. 9. 2023)

 

Oznámení o zajištění zvýšené hladiny na vodní nádrži Slapy ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2023 - zazimování rekreačních plavidel

Povodí Vltavy, státní podnik, oznamuje, že ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2023 bude zajištěna zvýšená hladina v nádrži vodního díla Slapy nad kótou min. 270,00 m n.m. Toto zvýšení hladiny provádíme pro snazší zazimování rekreačních plavidel a jejich vymístění ze zátopy nádrže vodního díla Slapy.

 

(Publikováno 14. 9. 2023)

 

Informace ke sjezdům k vodě v oblasti Podolska – nádrž Orlík

Povodí Vltavy, státní podnik oznamuje, že budou v září 2023 otevřeny sjezdy k vodě v lokalitě Podolsko na nádrži Orlík. Více informací naleznete zde. 

 

 

Informace k plánovanému pohybu hladiny v nádrži vodního díla Orlík od října 2023

Státní podnik Povodí Vltavy oznamuje, že v rámci provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ budou od října 2023 probíhat sanační práce na zatěsnění stavební jímky. Tyto práce vyžadují snížení hladiny v nádrži pod kótu 344,00 m n.m.

Snižování hladiny vody v nádrži Orlík bude zahájeno dne 1. 10. 2023.

Podrobnější informace o plánovaném pohybu hladiny v nádrži vodního díla Orlík v zimním období 2023 naleznete zde.

 

(Publikováno 31.8.2023)

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže