Cell phone icoAktuality

17.09.2021 Hladina na VD Slapy se

Zvýšení hladiny v nádrži VD Slapy ve dnech 24. až 26. 9. 2021

17.08.2021 Vyhodnocení připomínek

Oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek k návrhům plánů povodí v územní působnosti státního...

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace pro vodáky

S ohledem na aktuální hydrologickou situaci upozorňujeme na informaci pro vodáky, která je zveřejněna zde.

 

 

Informace k přepravě lodí přes VD Slapy a VD Orlík od 1.5.2021

Od 1.5.2021 bude zahájena přeprava plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

 

K rezervaci přepravních termínů slouží online rezervační systém dostupný na adrese http://rezervace.pvl.cz/ .

 

K zajištění prevence před šířením onemocnění COVID-19, je povinností vůdce plavidla a členů posádky při přepravě plavidla přes vodní dílo Orlík a vodní dílo Slapy, použít v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor (např. FFP2, KN95). Tato povinnost neplatí pro děti do dvou let věku.

Plavidlo, na kterém vůdce plavidla případně některý z členů posádky odmítne použít respirátor i přes výzvu pracovníka státního podniku Povodí Vltavy zajišťujícího přepravu, nebude přes vodní dílo přepraveno.

 

 

Aktuální informace

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

 

Ve vazbě na aktuální pandemickou situaci a výskyt nemoci COVID-19 v ČR, je pro případ domluvené návštěvy na pracovišti státního podniku Povodí Vltavy třeba, s účinností od 12. 10. 2020 do odvolání, předložit vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde:

 

čestné prohlášení (PDF)

 

S ohledem na významně rostoucí počty nakažených onemocněním COVID-19 v České republice jsou s účinností od 16. 9. 2020 do odvolání zakázány návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku Povodí Vltavy.

 

Vzhledem k omezeným možnostem komunikace v důsledku aktuální pandemické situace, najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky zde - často kladené dotazy

 

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže