Cell phone icoAktuality

28.04.2023 web - stavba Orlík

Detailní informace o průběhu stavby

28.04.2023 Magdeburský seminář

Magdeburský seminář o ochraně vod 2023

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            fakturace.zhv@pvl.cz
            fakturace.zdv@pvl.cz
            fakturace.zbe@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Informace o pohybu hladiny nádrže Orlík - jaro 2023

Aktualizace 17.4. 2023

Zvýšené průtoky v minulých dnech byly využity na akumulaci vody a zvýšení hladiny na plánovanou úroveň pro letní období 2023.

Sdělujeme, že hladina v nádrži se nadále bude pohybovat mezi kótami 345,60 až 348,40 m n. m. S ohledem na hydrologickou a provozní situaci na celé Vltavské kaskádě může hladina kolísat.

Aktuální situaci je možné sledovat na portálu Stavy a průtoky.

 

Aktuální informace o zatopení stavební jímky na stavbě „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ jsou uvedeny zde.

 

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže