Cell phone icoAktuality

13.01.2022 Plánované veřejné zaká

Plánované veřejné zakázky na dodávky a vybrané služby státním podnikem Povodí Vltavy v roce 2022

06.01.2022 Nový web ke stavbě pře

Nový web k výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu na přehradě Orlík byl spuštěn

Další aktuality

Cell phone icoKontakty


Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 - Smíchov

tel.:      221 401 111
fax:      257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz
            fakturace@pvl.cz
            pvl@pvl.cz

datová schránka: gg4t8hf

 

Mimořádné události

tel.:      257 329 425
mobil:  724 067 719
e-mail: dispecink@pvl.cz

 
facebook

více kontaktů

Nové webové stránky ke stavbě bezpečnostního přelivu na VD Orlík

Na nové internetové adrese https://www.orlikppo.cz/ jsou k nalezení podrobnější informace o výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík.
Na tomto portálu se budou průběžně objevovat informace o aktuálním dění souvisejícím s touto strategickou vodohospodářskou investicí na ochranu před povodněmi.
Zájemci zde najdou také informace o historii výstavby této největší přehrady v České republice.

 

Povodí Vltavy varuje před vstupem na zamrzlé hladiny nádrží a řek

Povodí Vltavy, státní podnik, upozorňuje na nebezpečí, které může akutně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách. Upozorňujeme, že každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí!


V průběhu celé zimy může docházet k výraznějšímu pohybu hladiny a pod ledem mohou vznikat velmi nebezpečné vzduchové mezery, které nejsou vidět a znamenají velké riziko.

 

Aktuální informace

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI

 

Ve vazbě na aktuální pandemickou situaci a výskyt nemoci COVID-19 v ČR, je pro případ domluvené návštěvy na pracovišti státního podniku Povodí Vltavy třeba, s účinností od 12. 10. 2020 do odvolání, předložit vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde:

 

čestné prohlášení (PDF)

 

S ohledem na významně rostoucí počty nakažených onemocněním COVID-19 v České republice jsou s účinností od 16. 9. 2020 do odvolání zakázány návštěvy veřejnosti v budovách státního podniku Povodí Vltavy.

 

Vzhledem k omezeným možnostem komunikace v důsledku aktuální pandemické situace, najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky zde - často kladené dotazy

 

Děkujeme za pochopení,

Povodí Vltavy, státní podnik

 

Aktuální hydrologická situace

Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže

Vodní díla a nádrže