Kemp Radava

Provozní doba recepce leden až duben 2022

Pondělí až pátek 8 – 15 hod

Sobota - zavřeno

Neděle - zavřeno

 


 

Provozovatel:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 70889953  DIČ: CZ70889953

Adresa kempu:

Kemp Radava, 399 01 Kovářov

Odpovědná osoba:

Jiří Rotter

Kontakt:

tel: 720 976 910
e-mail: radava@pvl.cz

Platby za dlouhodobý pobyt jsou přijímány v hotovosti v provozních hodinách recepce kempu nebo bankovním převodem na základě vyplněného registračního listu a přiděleného registračního čísla. Platby za krátkodobé pobyty budou přijímány průběžně.
Nejsou akceptovány platby kartou.
Podrobné informace jsou uvedeny v Provozním řádu kempu Radava a Ceníku.

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád kempu Radava 2020 (PDF)

Ceník kempu Radava 2018 (DOC)

Registrační list - kemp Radava (DOC)

 

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Politikou ochrany osobních údajů Povodí Vltavy, státní podnik.

 


 

 Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

od 1. 1. 2018 dochází ke změně platby za dlouhodobě umístěné objekty pro táboření (včetně osob a vozidla) v prostoru kempu, a to:

  • v období leden – duben                   300 Kč/měsíc
  • v období květen – září                   2 300 Kč/měsíc
  • v období říjen – prosinec                 300 Kč/měsíc

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
V cenách nejsou zahrnuty poplatky vybírané obcemi podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatky za elektřinu budou hrazeny dle skutečné spotřeby koncového uživatele objektu pro táboření.

Platby musí být provedeny bezhotovostním způsobem na bankovní účet č. 31632051/0100 pod variabilním symbolem uvedeným na registračním listě (118 + číslo karavanu), a to vždy do 15. dne každého měsíce.

 


 

V Praze dne 16.12.2016

Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

dovoluji si Vám všem oznámit, že provoz kempu Radava bude i nadále zajišťovat státní podnik Povodí Vltavy a nepřipravuje se žádné výběrové řízení na jiného provozovatele.

Dovolte, abych Vám nyní za státní podnik Povodí Vltavy popřál radostné a pohodové vánoční svátky, hlavně hodně zdraví, klidu a pohody v roce 2017, včetně mnoha pěkných chvil strávených v kempu Radava.

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

 


 

Vážení rekreanti, uživatelé kempu Radava,

Na těchto webových stránkách naleznete základní informace o provozování kempu Radava, včetně kontaktních údajů, Ceníku, Provozního řádu a Registračního formuláře. Všechny tyto dokumenty jsou určeny rovněž ke stažení.
Budeme se snažit, aby vše fungovalo jak má a k plné spokojenosti Vás rekreantů. Možná nám rozjezd provozování kempu bude chvíli trvat, a tak Vás žádám o případnou trpělivost.

Dovolte, abych Vám za státní podnik Povodí Vltavy, tedy za provozovatele kempu Radava popřál pokud možno nerušený pobyt v kempu, příjemnou rekreaci a pěkné počasí po dobu Vašeho pobytu :-)

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

 


 

Aktuální informace pro návštěvníky kempu a vlastníky objektů pro táboření (září 2016)

Provoz kempu pro krátkodobé pobyty byl ukončen ke dni 4. 9. 2016.

Vlastníky objektů pro táboření dlouhodobě umístěných v prostoru kempu informujeme, že sociální zařízení bude v provozu do 30. 9. 2016. Výhledově bude krátkodobě omezena  možnost odběru elektrické energie v důsledku revize elektrozařízení.

Zaplacení poplatku za období září – prosinec 2016 je možné v recepci kempu v sobotu  10. a 17. 9. 2016, vždy  od 9 do 14 hodin, nebo zasláním na účet 31632051/0100 pod variabilním symbolem uvedeným na registračním listě.

 

Upozornění na uhrazení poplatku obci Kovářov

Upozorňujeme vlastníky / uživatele Objektů pro táboření  a návštěvníky kempu na povinnost úhrady poplatku za rekreační pobyt (vzdušného) vyplývající z vyhlášky 1/2012 Obce Kovářov. Sazba poplatku činí za dospělou osobu do 70 let a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10 Kč. Žádáme všechny, kteří tak dosud neučinili, o zaplacení tohoto poplatku za měsíc červenec správci kempu v provozních hodinách recepce a dále průběžně při příjezdu do kempu.

 

Výzva pro nezaregistrované vlastníky/uživatele Objektu pro táboření:

Všechny, kteří se doposud nezaregistrovali u provozovatele kempu vyzýváme k provedení registrace a k úhradě poplatku za pronájem rekreačního místa v kempu, dle platného ceníku. V opačném případě bude postupováno v souladu s Provozním řádem kempu.
Ve výše uvedené věci se, prosím, obraťte na správce kempu v provozních hodinách recepce, nebo zavolejte na tel. číslo 720 976 910. Pro registraci je rovněž možné využít e-mailovou adresu, která je uvedena na webových stránkách kempu.

Děkujeme za Vaší spolupráci,
Povodí Vltavy, státní podnik