Projekt LABEL

Povodí Vltavy, státní podnik, se účastní jako jeden z partnerů na mezinárodním projektu LABEL.

LABEL navazuje na předchozí projekt s názvem ELLA, který položil základy mezinárodní spolupráce mezi orgány územního plánování a subjekty vodního hospodářství.

Více informací o projektu LABEL lze získat na internetových stránkách www.label-eu.eu

  

3.1.6. Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v soutokových oblastech - pilotní projekt

soutoky_zprava_uvod_final.pdf

 

   Beroun

      Mapy

      Beroun_1D_1D_B1.pdf

      Beroun_1D_1D_B2005.pdf

      Beroun_1D_1D_B2020.pdf

      Beroun_1D_1D_B2100.pdf

      Beroun_1D_1D_B2500.pdf

      Beroun_1D_1D_C1.pdf

      Beroun_1D_1D_C2.pdf

      Beroun_2D_1D_B1.pdf

      Beroun_2D_1D_B21005.pdf

      Beroun_2D_1D_B21020.pdf

      Beroun_2D_1D_B21100.pdf

      Beroun_2D_1D_B21500.pdf

      Beroun_2D_1D_B22005.pdf

      Beroun_2D_1D_B22020.pdf

      Beroun_2D_1D_B22100.pdf

      Beroun_2D_1D_B22500.pdf

      Beroun_2D_1D_C1.pdf

      Beroun_2D_1D_C2.pdf

      Text

      B_HM_MPN_Beroun.pdf

      C_MPO_MPR_Beroun.pdf

 

   Hl. m. Praha

      Mapy

      Praha_2D_2D_B1.pdf

      Praha_2D_2D_B21005.pdf

      Praha_2D_2D_B21020.pdf

      Praha_2D_2D_B21100.pdf

      Praha_2D_2D_B21500.pdf

      Praha_2D_2D_B22005.pdf

      Praha_2D_2D_B22020.pdf

      Praha_2D_2D_B22100.pdf

      Praha_2D_2D_B22500.pdf

      Praha_2D_2D_C1.pdf

      Praha_2D_2D_C2.pdf

      Text

      B_HM_MPN_Praha.pdf

      C_MPO_MPR_Praha.pdf

 

3.3.4. Vodohospodářský uzel Lužnice - Nová řeka - Nežárka

VH_uzel_Luznice_Nova_reka_Nezarka.pdf