Plán oblasti povodí Dolní Vltavy

Schválený Plán oblasti povodí Dolní Vltavy naleznete zde.

Plán oblasti povodí Dolní Vltavy byl pořízen státním podnikem Povodí Vltavy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady.

Informace o procesu pořizování Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy naleznete ve schránce Historie pořizování plánů oblastí povodí. V následující schránce je zveřejněn v úplné verzi Schválený Plán oblasti povodí Dolní Vltavy.

Vymezení oblasti povodí Dolní Vltavy vůči správním obvodům ORP, včetně vymezení podílu této plochy v oblasti povodí Dolní Vltavy naleznete zde.

Oblast povodí Dolní Vltavy se rozkládá na území pěti krajů, z toho nejvíce 58,05% leží ve Středočeském kraji, 31,65% v kraji Vysočina, 5,69% na území hlavního města Prahy, 3,97% v Jihočeském kraji a 0,64% v Ústeckém kraji a dále zasahuje do správních obvodů celkem 35 obcí s rozšířenou působností (ORP).

 

Vazba na územně správní členění

 Oblast povodí Dolní Vltavy ve vazbě na územně správní členění