Vltavská vodní cesta

Vodní dílo Podbaba

Vodní dílo Trója – Podbaba bylo postaveno díky práci „Komise pro kanalisování Vltavy a Labe v Čechách“ v letech 1899 – 1902. Dílo původně tvořil hradlový jez o třech polích, horní plavební kanál, plavební komory v Podbabě a dolní plavební kanál.

V roce 1979 byl hradlový jez nahrazen modernějším pohyblivým jezem. Všechna tři pole jsou v současné době hrazena ocelovými klapkami s maximální hradící výškou 3,3m. V každém ze tří polí jsou umístěny dvě klapky. Při pravém břehu vedle jezu byla situovánavorová propust, která je v současnosti využívána jako sportovní slalomová dráha. Na levém břehu je u velínu jezu umístěna malá vodní elektrárna dokončená v roce 2009. Elektrárna je osazena dvěma přímoproudými Kaplanovými turbinami s celkovým dosažitelným výkonem 1960 kW.

Vlevo od elektrárny je vjezd do 3 km dlouhého plavebního kanálu k plavebním komorám v Podbabě. Výstavba plavebních komor se datuje léty 1899 – 1902. Plavební komory jsou umístěny vedle sebe a jejich technologie se během různých modernizací měnila. V současné době je VPK napouštěna poklopovými „Čábelkovými“ vraty sklopnými proti vodě a vypouštěna stavidly ve vzpěrných vratech na dolním ohlaví. MPK je plněna i prázdněna obtoky. Na horním ohlaví je komora osazena klapkovými vraty.  Na dolním ohlaví malé komory jsou vrata vzpěrná. Při nedávné rekonstrukci malé komory  bylo nalezeno pouzdro  s historickým svědectvím o návštěvě císaře Františka Josefa I. na stavbě tohoto vodního díla.

Od roku 1995 je na plavební komoře v provozu malá vodní elektrárna. Dvě Kaplanovy přímoproudé turbiny jsou umístěny do bočních zdí velké plavební komory.