Hydrologické informace

V této části jsou zveřejněny:

Zde najdete informace k hydrologické situaci, k aktuálnímu stavu na vodních tocích a nádržích, informace k jakosti vody, vyhodnocení extrémích hydrologických situací (povodní) apod.