Územně analytické podklady

Povodí Vltavy v pozici vlastníka technické infrastruktury (§ 2 odst.1 písm. k) bod 2. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  poskytuje údaje o území (§ 27 odst. 2 stavebního zákona) úřadům územního plánování tj. územně analytické podklady prostřednictvím internetového portálu MAWIS.

Adresa tohoto portálu je http://uap.mawis.eu/