Vyhodnocení povodní ČHMÚ

Výsledné zprávy projektů vyhodnocení významných povodní v České republice jsou uvedeny na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu zde.