Studie ČVUT - Vltavská kaskáda

Expertní tým ČVUT dokončil na zadání státního podniku Povodí Vltavy studii „Prověření strategického řízení Vltavské kaskády.“ Výsledky studie ukázaly, do jaké míry je Vltavská kaskáda technicky schopná zvýšit ochranu území pod kaskádou před povodněmi a jaké dopady by toto zvýšení mělo na její ostatní funkce. Studie otevírá cestu k odborné i veřejné diskuzi na téma možných změn priorit Vltavské kaskády. Zároveň státní podnik Povodí Vltavy zpracoval ke studii komentář s vysvětlivkami pro laickou i odbornou veřejnost.

 

Studie a komentář jsou v plném znění ke stažení na níže uvedených odkazech. 

Prověření strategického řízení Vltavské kaskády – parametry manipulačního řádu (shrnutí výsledků)

Prověření strategického řízení Vltavské kaskády – parametry manipulačního řádu (závěrečná zpráva)

Komentář a poznámky ke studii „Prověření strategického řízení Vltavské kaskády“


Přílohy ke studii:

Příloha 1a - statistiky reálných řad

Příloha 1b - statistiky reálných řad

Příloha 2 - přehled plavební infrastruktury na nádrži Orlík

Příloha 3 - přehled ubytovacích kapacit u nádrže Orlík

Příloha 4 - přehled plavební infrastruktury na nádrži Slapy

Příloha 5 - přehled ubytovacích kapacit u nádrže Slapy

ORLIK_DMT_v0_v1_v2

ORLIK_DMT_v3_v4_v5

ORLIK_DMT_v6

Slapy_DMT_v1_v2

Slapy_DMT_v3

 

Prezentace zpracovatele studie ke způsobu zpracování a představení výsledku studie:

ČVUT - Vltavská kaskáda