VD Orlík 2019 - 2025

Informace ze setkání na kterém byly představeno pokračování investičních akcí na VD Orlík

24.10.2023 proběhlo jednání na kterém Povodí Vltavy, státní podnik v konferenčním sále Sporthotelu Trhovky informoval zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o hydrologické a provozní situaci na vodním díle Orlík v roce 2023 a o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Součástí jednání byla také informace Státní plavební správy průběhu plavební sezóny v roce 2023.

Prezentace z tohoto jednání je ke stažení zde.

 

Informace z dalšího setkání s představením pokračujících investičních akcích na VD Orlík

17.10.2022 se uskutečnilo další jednání na kterém Povodí Vltavy, státní podnik v konferenčním sále kempu Trhovky velmi podrobně informoval zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o hydrologické a provozní situaci na vodním díle Orlík v roce 2022 a o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Součástí jednání byla také informace Státní plavební správy průběhu plavební sezónyv roce 2022.

Prezentace z tohoto jednání je ke stažení zde.

 

Proběhlo další setkání ve věci vzájemné informovanosti o probíhajících a chystaných investicích na VD Orlík


8.11.2021 uspořádal Povodí Vltavy, státní podnik již tradiční jednání, na kterém představitelé podniku velmi podrobně informovali zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Byla především velmi podrobně představena právě zahájená (říjen 2021) výstavba nového doplňkového bezpečnostního přelivu na VD Orlík. Vedení Státní plavební správy informovalo o průběhu plavební sezóny 2021. Vzhledem k aktuálnímu nepříznivému stavu epidemické situace se jednnání uskutečnilo formou online schůzky.

Prezentace z tohoto jednání je ke stažení zde.

 

Další setkání týkající se vzájemné informovanosti o probíhajících a chystaných investicích na VD Orlík


15.12.2020 uspořádal Povodí Vltavy, státní podnik setkání, kde představitelé podniku opět velmi podrobně informovali zástupce dotčených obcí, orgánů státní správy a další uživatele vodní plochy nádrže Orlík o probíhajících a připravovaných investičních akcích. Jednalo se o informace k modernizaci lodního výtahu pro sportovní plavidla a zajištění plavebních hloubek pod plavební komorou Kořensko, které nyní probíhají. Současně probíhají práce na přípravě realizace výstavby nového bezpečnostního přelivu vodního díla Orlík, v rámci ochrany před povodněmi, jehož realizace se předpokládá v letech 2021 až 2026, k nimž byly sděleny aktuální informace o postupu prací. Také bylo ze strany Státní plavební správy představeno shrnutí plavební sezóny 2020. S ohledem na aktuální pandemickou situaci se jednání uskutečnilo formou online schůzky.

Prezentace z tohoto jednání jsou ke stažení zde.

 

Představitele obcí jsme znovu informovali jsme o probíhajících a chystaných investicích na VD Orlík


21.11.2019 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání v konferenčním sále kempu Trhovky, kde představitelé podniku podrobně informovali zástupce několika desítek dotčených obcí a měst, vč. orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci, o plánovaném budování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík, o probíhající modernizaci sportovního lodního zdvihadla, o realizaci sjezdů do vody v okolí vodní nádrže Orlík a o zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko.


Na tomto jednání byly představeny prezentace, které si nyní můžete stáhnout zde 

 

Informovali jsme obce o chystaných investicích na VD Orlík


14.11.2018 uspořádal státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání, kde představitelé podniku podrobně informovali zástupce 36 dotčených obcí a měst a orgánů státní správy o aktuální hydrologické situaci, o plánovaném budování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík, o modernizaci sportovního lodního zdvihadla, o realizaci sjezdů do vody v okolí vodní nádrže Orlík a o zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko.


Na tomto jednání byly představeny prezentace, které si nyní můžete stáhnout zde