Vodní stavy a průtoky

Vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Vltavy prezentuje na webu Povodí Vltavy aplikace, které umožňují sledovat aktuální měřené údaje na vybraných vodočetných stanicích, nádržích a srážkoměrných stanicích.

Aktuální vodní stavy a průtoky (vodní toky) (S@P)

Aktuální vodní stavy (nádrže)

Aktuální srážky