Přístupnost do objektů

Základní prvky bezbariérového užívání staveb pro realizaci opatření 2.1.2 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 - 2025.

Na základě usnesení vlády č. 761 ze dne 20. července 2020 Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 – 2025 a uloženého opatření 2.1.3. byly zpracované analýzy přístupnosti budov ve správě HS.

 

Základní přehled přístupnosti budov:

generální ředitelství, Holečkova 3178/8, Praha 5

- budova A

popis   tabulka

- budova B

popis   tabulka

 

závod Dolní Vltava, Grafická 429/36, Praha 5

popis   tabulka

 

závod Horní Vltava, Litvínovická 709/5, České Budějovice

popis   tabulka

 

VH laboratoře Na Hutmance 596/5a, Praha 5

popis   tabulka

 

VH laboratoře E. Pittera 1622/1, České Budějovice

popis   tabulka