Informace pro vodáky

Státní podnik Povodí Vltavy obnovil či nově umístil, před blížící se vodáckou sezónou, viditelné informační tabule ,,POZOR JEZ" upozorňující na blížící se jezy a na vhodná místa pro přistání. Tyto informační tabule jsou umístěny především na rekreačně hojně využívaných úsecích řek před jezy ve správě státního podniku Povodí Vltavy.

Považujeme za nutné upozornit širokou veřejnost na skutečnost, že jezy jsou vodní díla plnící řadu vodohospodářských funkcí a s výjimkou těch, které jsou vybaveny speciální sportovní propustí, nejsou primárně určeny ke splouvání. Rekreační využívání vodních toků, tedy i sjíždění jezů se děje na vlastní nebezpečí a je věcí každého, aby odpovědně zhodnotil nejen stav případné překážky na toku, ale i velikost průtoku a další okolnosti k bezpečnému pohybu na vodě.

Pro zvýšení komfortu vodáků postupně upravujeme výstupní i nástupní místa u jezů, v rámci celkových rekonstrukcí jezů připravujeme i stavbu nových sportovních propustí. Vybrané jezy, po konzultacích s Českým svazem kanoistů, vybavujeme jednoduchými prvky umožňující samozáchranu či záchranu v případě nutnosti. Doporučujeme se však možným nebezpečným situacím vyhýbat.

Dle statistiky úrazů a úmrtí vyplývá, že na většině z nich mají podíl malé zkušenosti, podcenění průtoku při povodňových situacích, sjíždění v noci, alkohol, apod.!!

Apelujeme tedy na všechny vodáky i koupající, aby nepřeceňovali svoje síly a schopnosti, nepoškozovali instalované informační tabule a záchranné prostředky!

Přejeme všem při tomto vodáckém sportu hodně příjemných chvil a pěkných zážitků strávených na našich řekách.

 

Informační cedule na jezu Soukeník na Lužnici

informační cedule

Václavský jez v Písku

Jez Písek

Jez Křemelka ve Strakonicích

Jez Strakonice

Výstupní a nástupní místo na Lužnici

výstupní, nástupní místo

Záchranné prvky na jezu v Českém Šternberku

záchranné prvky