Vyměřovací lodě

Povodí Vltavy, státní podnik je provozovatelem dvou speciálních moderních plavidele určených k měření hloubek na vodních tocích a nádržích. jedná se o vyměřovací loď Valentýna a měřící člun Joska. Valentýna je určena primárně k proměřování Labsko Vltavské vodní cesty. Měřící člun Joska je zaměřen na proměřování nádrží, jezer, rybníky, toků apod. Lze ho velmi snadno přemisťovat na vleku za osobním automobilem.

 

Vyměřovací loď Valentýna II.

Měřící člun Joska