Změna správy drobných vodních toků v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy

V rámci integrace správy vodních toků v České republice dochází s účinností k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonává dosud Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků budou od 1.1.2011 nadále vykonávat státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa v podobě tzv. "zbytkové organizace s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízeni a provoz souvisejících čerpacích stanic".

Správu drobných vodních toků v oblastech povodí Horní Vltavy, Berounky a Dolní Vltavy, jejichž správcem je dosud Zemědělská vodohospodářská správa, budou s účinností k 1.1.2011 vykonávat státní podnik Povodí Vltavy a státní podnik Lesy České republiky.

Veškeré další informace spojené s výše uvedenou změnou správy drobných vodních toků lze získat rovněž na adrese:


Povodí Vltavy státní podnik
útvar generálního ředitele
Holečkova 8
15024 Praha 5
tel.: + 420221 401 111
fax: + 420257 327 587
e-mail: michaela.seborova@pvl.cz

Informaci k převodu správy drobných vodních toků naleznete zde: Informace

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 23.11.2010 Čj 33474/2010 - 1. etapa

Rozhodnutí

Seznam drobných vodních toků, které přecházejí do správy Povodí Vltavy, státní podnik k 1.1.2011 - 1.etapa (stav k 8.12.2010)

1. etapa

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 21.12.2010 Čj 35934/2010 - 2. etapa

Rozhodnutí

Seznam drobných vodních toků, které přecházejí do správy Povodí Vltavy, státní podnik k 1.1.2011 - 2.etapa (stav k 29.12.2010)

2. etapa

Informace ministra zemědělství, Ing. Ivana Fuksy, o změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků od 1.1.2011 včetně Metodického pokynu č. 1/2010, č.j.31501/2010-10000

Metodický pokyn č. 1/2010, č.j.: 31501/2010-10000

Informace ministra zemědělství

Metodický pokyn

 

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 6.5.2011 Čj 76723/2011-MZE-15112, kterým se mění rozhodnutí Čj 33474/2010 - oprava 1. etapy

Rozhodnutí

Opravený seznam drobných vodních toků - 1. etapa

Seznam

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 9.5.2011 Čj 85308/2011-MZE-15112, kterým se mění rozhodnutí Čj 35934/2010 - oprava 2. etapy

Rozhodnutí

Opravený seznam drobných vodních toků - 2. etapa

Seznam