Vltavská vodní cesta

Vodní dílo Klecany

Za účelem plného splavnění Vltavy a Labe byla v roce 1896 ustanovena „Komise pro kanalisování Vltavy a Labe v Čechách.“ Díky její práci bylo v historicky krátké době vybudováno 11 zdymadel mezi Prahou a říšskou hranicí, zaručujících po většinu roku plavební hloubku 2,10 m a umožňujících plavbu lodí o nosnosti 1000 t. Jezy byly vesměs pohyblivé, převážně slupicového typu.

Takovým zdymadlem vybudovaným jako první v rámci činnosti „Komise“ bylo i vodní dílo Klecany. Postaveno bylo v neuvěřitelně krátké době 1897 – 1898. Zdymadlo tvořil hradlový jez o třech polích, horní plavební kanál dlouhý 936 m, plavební komory v Roztokách umístěné za sebou (původně 73 m dlouhá lodní komora se svislými zdmi široká 11 m, a za ní velká 133,4 m dlouhá a ve dně 20 m široká se šikmými zdmi) a dolní plavební kanál dlouhý 116 m. V roce 1977 došlo k havárii levého a částečně středního jezového pole. Tato skutečnost urychlila připravovanou rekonstrukci tohoto nejstaršího jezu na Vltavě. Současný jez je hrazen typizovanými ocelovými klapkami podpíranými hydraulickými válci a je ovládán z moderního velínu. Při pravém břehu byla 12 m široká vorová propusť. V roce 1985 byla ve spolupráci s ČKD Blansko na konci vorové propusti postavena malá vodní elektrárna.

Plavební komory byly upraveny pro soudobé potřeby a požadavky. Šikmé stěny byly nahrazeny svislými stěnami z ocelových štětovnic, vrata i stavítka plavebních komor jsou ovládána hydraulickými prvky. Horní vzpěrná vrata malé plavební komory byla nahrazena hydraulicky ovládanou klapkou umožňující výhodnější plnění. Od prosince 1999 do léta 2001 proběhla stavba nové malé vodní elektrárny. Byly zde osazeny dvě turbíny o hltnosti 2 x 21 m3/s a výkonu 2 x 482 kW.

Při katastrofální povodni v roce 2002 dosáhla hladina Vltavy v profilu Klecan úrovně 184,38 m n. m. a došlo k značnému poškození celého vodního díla.